Zasady i Warunki serwisu Filmy18.pl

§1. Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Odpowiedzialność za łącza na witrynie internetowej

§ 4 Udział

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 6 Czas trwania i wypowiedzenie umowy

§ 7 Niewłaściwe korzystanie z witryny internetowej FILMY18.pl

§ 8 Pytania i reklamacje

§ 9 Odpowiedzialność

§ 10 Promocja

§ 11 Siła wyższa

§ 12 Własność intelektualna

§ 13 Bezpieczeństwo i Internet